Gedragscode Leden ONS

De Kaderleden, Commissieleden en of anderszins uitvoerenden (o.a. Politieke vertegenwoordigers) dienen de gedragscode van de vereniging ONS Noordoostpolder verplicht te onderschrijven vooraleer installatie. Hij/ zij belooft hiermee de maatstaven zoals omschreven in de Gedragscode in de werkzaamheden te zullen respecteren en te hanteren.