Berthoo Lammers

Ik wil graag dicht bij de burger staan en daadwerkelijke transparante politiek bedrijven. Ik pleit derhalve voor een 'zakenkabinet' zoals Professor W.S.P. Fortuyn dat beoogde. 

Het besef dat je namens de burger bent gekozen om belangrijke dingen in de maatschappij  te  mogen en te kunnen veranderen is een groot goed en een dankbare taak. Niet altijd kun je daarin slagen. Soms heb je in de politiek andere partijen nodig om belangrijke punnten ten gunste van je inwoners te bereiken.
Ik heb cultuur historische waarden en verworvendheden hoog in het vaandel. De polder is drooggelegd en opgebouwd door pioniers. Het besef daaraan een vervolg te geven in de opbouw en verdere totstandkoming en vormgeving aan deze polder is een verantwoordelijke taak. Een taak waarbijj ik mij als raadlid maximaal wil iinzetten met een team van enthousiaste collega's
Goede bereikbare gezondheidzorg is een belangrijk issue in dit gebied, maar ook bereikbaarheid, een goed en veilig ondernemersklimaat is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van ons gebied wat toch sterk argrarisch getint is. Een bijdrage te mogen leveren hieraan doe ik graag en zo betekeningsvol mogelijk.
Eerst als Statenlid in de Provinciale Staten van Flevoland (2003-2007), later als Raadslid en fractievoorzitter van de lokale politieke partij ONS Noordoostpolder in de gemeenteraad van Noordoostpolder (2006-heden). Ik wil graag dicht bij de burger staan en daadwerkelijke transparante politiek bedrijven. Ik pleit derhalve voor een 'zakenkabinet' zoals Professor W.S.P. Fortuyn dat beoogde. Transparantie in de politiek, geen achterkamertjes, maar laten zien waar je voor staat. Het besef dat je namens de burger bent gekozen om belangrijke dingen in de maatschappij  te  mogen en te kunnen veranderen is een groot goed en een dankbare taak. Niet altijd kun je daarin slagen. Soms heb je in de politiek andere partijen nodig om belangrijke punnten ten gunste van je inwoners te bereiken. Ik heb cultuurhistorische waarden en verworvendheden hoog in het vaandel. De polder is drooggelegd en opgebouwd door pioniers. Het besef daaraan een vervolg te geven in de opbouw en verdere totstandkoming en vormgeving van deze polder is een verantwoordelijke taak. Een taak waarbijj ik mij als raadslid maximaal wil inzetten met een team van enthousiaste collega's. 
 
 
Goede bereikbare gezondheidzorg is een belangrijk issue in dit gebied, maar ook bereikbaarheid, een goed en veilig ondernemersklimaat is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van ons gebied wat toch sterk argrarisch getint is. Een bijdrage te mogen leveren hieraan doe ik graag en zo betekeningsvol mogelijk.
 

Samen met ONS Noordoostpolder  proberen wij misstanden in de samenleving aan de orde te stellen. Dat kan via de gebruikelijke  kanalen zoals  in de Gemeenteraad. Wij hopen onze plannen te kunnen realiseren. U kunt deze misstanden reeds aanmelden op onze site. Als u ons het vertrouwen geeft proberen wij dat vertrouwen naar daden om te zetten in de Gemeenteraad van Noordoostpolder om uw gesignaleerde misstand(en) aan te pakken.
Wij zijn er voor u!  

Berthoo Lammers

Fractievoorzitter "ONS Noordoospolder" Gemeente Noordoostpolder

Persoonlijke gegevens
Naam                      Berthoo Lammers
Adres                      Oosterom 19
Postcode                8303 KL
Woonplaats            Emmeloord
Telefoonnummer    06-53391959
E-mail                     Lammers@solcon.nl
Geboortedatum      30 November 1957
Geboorteplaats      Twello/Duistervoorde
Burgerlijke staat     Samenwonend,
Kinderen                 Esther(27), Ruben(26) 
 

Relevante Opleidingen

1.         MAV0 IV
2.         Laboratoriumschool Deventer (Opleiding tot Klinisch Chemisch Analist)
3.         Microbiologie (I + II)
4.         Wiskunde/informatica Hogeschool Leeuwarden
5.         Diverse IT-cursussen doorlopen.
6.         Spaans (3 jaar)

Cursussen

Gedurende de periode 1978 t/m 1992 werkzaam geweest in het Dr. J. H. Jansenziekenhuis (huidige: IJsselmeerziekenhuis) te Emmeloord en diverse medische cursussen gevolgd.

Werkervaring

1978 - 1992 Medisch analist IJsselmeerziekenhuis Lokatie Emmeloord
1994 - 1999 Software developer bij de Gemeente Noordoostpolder
1992 - 1996 Directeur eigenaar OVAS v.o.f. (Coördinator Software)
1996 - 1997 Algemeen directeur OVAS BV
1997 - 2009 Algemeen directeur eigenaar (ACF) Automatiserings Collectief Flevoland

Algemene taken verricht gerelateerd aan functieprofiel bij lokale overheid

ICT Projectmanagement MKB en Lokale overheid 
Begeleiden van ICT softwareontwikkel-  en  implementatietrajecten bij de lokale overheden
 

Politieke functies

Provinciaal/Landelijk

2003 - 2006 Lid van de Commissie Woonomgeving en Samenleving in de Provinciale Staten van Flevoland.
2003 - 2006 Afgevaardigde van de IPO-Commissie van de Provinciale Staten van Flevoland.
2004 - 2006 Voorzitter van de Raad van Advies van ONS Nederland.
2004 - 2006 Fractievoorzitter ONS Flevoland in de Provinciale Staten van Flevoland.
 

Lokaal gemeente Noordoostpolder

2007 - 2009 Voorzitter stuurgroep gemeenteraden Urk en Noordoostpolder. Leiding onderzoek (KPMG) m.b.t. verzelfstandiging Dokter J.H. Jansenziekenhuis Emmeloord.
2010  Lid vertrouwenscommissie Burgemeestersollicitatie Noordoostpolder.
2006 - 2018voorzitter Commissie Samenleving van de Gemeenteraad Noordoostpolder.
2006 - heden fractievoorzitter 'ONS Noordoostpolder' in de Gemeenteraad van de Noordoostpolder.
2007 - 2010 voorzitter Financiële- en Audit commissie Gemeente Noordoostpolder
2011 - heden Initiatiefnemer en adviseur van Stichting Canon De Noordoostpolder te Emmeloord.
2011 - 2018 voorzitter van de Raad van Commissarissen Stichting Nijlanstate Leeuwarden
2014 - 2018 voorzitter Presidium Gemeente Noordoostpolder
2014-  heden bestuurslid Stichting Platform Zorggebruikers Noordoostpolder
2014-  plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Noordoostpolder
2018- heden. Lid van de Rekenkamer van de gemeente Noordoostpolder.

 

Visie

ONS Noordoostpolder staat midden in de Flevolandse samenleving en ik zal trachten de burger meer invloed te geven op het bestuur van de provincie en proberen ongenoegens en problemen naar herkenbare en haalbare oplossingen vertalen.
 

Oplossingen

Daarbij zal ik met mijn collega's actief vanuit het "ONS Noordoostpolder Manifest" haar gedachtegoed verder ontwikkelen en uitdragen, zodat wij oplossingen kunnen aandragen ten aanzien van maatschappelijke en politieke knelpunten in het land. Hierbij is het van essentieel belang dat er een voortdurende wisselwerking ontstaat tussen de politieke vereniging, de leden en de burger middels optimale informatievoorziening en communicatie.

 
Gezamenlijk

Resultaat is dat wij moties steunen en aannemen die wij als Raadslid belangrijk achten voor de verdere ontwikkeling van onze Noordoostpolder en de provincie Flevoland ten behoeve van een goede samenleving in Nederland waarbij de visie van onze landelijke partij ONS Nederland ook is vertegenwoordigd.